Алианс Франсез – Велико Търново е създаден на 14 февруари 1910 г. Това е четвъртият поред Алианс в България след създадените в градовете София, Пловдив и Варна. В основаването му взимат участие именити местни личности като господин Славков (първият президент на Алианс Франсез във Велико Търново), бившият министър на правосъдието, депутат и кмет на града, и господин Цветков, ковчежникът, по това време директор на българската националната банка.

Тогава Алиансът се помещава в залите на общинската библиотека, където съвсем скоро привлича множество членове, които черпят информация от франкофонската библиотека и посещават езикови курсове. Но Алиансът се превръща най-вече в средище за културен обмен.

През 1935 г. с назначаването на господин Лазаров за президент, за Алианса започва един много динамичен период. Той кани често френски лектори в България, и по-специално в Алианс Франсез – Велико Търново. Освен това, той е инициатор на балове, организирани по типичен френски начин, които са очаквани и на които се радват великотърновци. За своята активна дейност, през 1936 г. той е награден от френското правителство, с Академичен орден.

През 1948 г. поради усложнената политическа обстановка, българското правителство забранява дейността на всякакъв вид сдружения, вследствие н акоето всички клонове на Алианс Франсез в България са закрити. През 1950 г. цялата документация, включваща архив, библиотечен фонд, обзавеждане и произведения на изкуството се конфискуват, съобразно с действащия тогава закон за държавната собственост.

Едва през 1991 г., две години след падането на комунистическия режим, сдружението “Общество на приятелите на френския език”, основано от местни франкофони и франкофили, става причина Алианс Франсез във Велико Търново да бъде по-късно възобновен. И така, благодарение на подкрепата на генералното представителство на Алианс Франсез – Париж за България, основано през 1991 г. в град Пловдив, на 17 декември 1993 г. това сдружение се преименува в Алианс Франсез.

От 1997 г. насам, община Велико Търново отдава под наем помещения – 200 кв. м. на Алианса в старата част на града. Така там се организират сбирки на неговите членове, франкофони и франкофили, а също така се провеждат курсове по френски език, и се организират други културни прояви.