1990: Създава се асоциацията “Приятели на Франция” с основна цел разпространение на френския език и култура в Стара Загора.

1994: Създава се Алианс Франсез – асоциация, която предлага серия от културни дейности и курсове по френски език за учащи.

1996: Община Стара Загора предоставя на Алианс Франсез сграда с учебни стаи, библиотека и зала за спектакли.

1997: На 14 февруари се провежда учредителното събрание на дружеството, избира се първият управителен съвет и се гласува Устава на сдружението. През март се извършва официалното одобрение на Устава на Алианс Франсез Стара Загора от Алианс Франсез в Париж. Г-жа Астрид Фабиен е първата директорка на сдружението.

2000: Проектът PAJE на Алианс Франсез Стара Загора... Още едно място за достъп на младите до новите технологии и интернет се включва в мрежата клубове от страни членки на франкофонската общност. Проектът е финансиран от Института за нови технологии, информация и комуникация към Международната агенцията по Франкофония в Бордо, Франция.

2001: Първият интернет клуб за франкофони отваря вратите си за дейности във франкофонската общност.