Алианс Франсез Плевен е основан през 1992 г. До днес той е единственото българо-френско сдружение в Плевен. То бе основано от учители по френски език, франкофони и франкофили в града, с помощта на Генералното представителство на Алианс Франсез – Париж за България и Община Плевен.

Алианс Франсез принадлежи към мрежата на осемте алианса в България и към повече от 2000-те Алианса в целия свят.

В продължение на 2 години Алиансът имаше големи проблеми с помещенията. Техникумът по облекло приюти курсовете, които по това време наброяваха 10 за различните възрасти, с над 120 курсиста.

През 1994 г. кметството на град Плевен предостави чудесни помещения на около 500 кв2 метра площ. След официалното откриване Алианс Франсез отвори вратите си за своите многобройни културни изяви: театрални пиеси, експозиции, концерти, спектакли на учениците, изучаващи френски език, в целия град. Това се случваше в изложбената зала, четири класни стаи и библиотека.

Алианс Франсез все още е единственото място, където се изучава френски език, където могат да се получат легитимни сертификати. Най – добрите учители в града преподават френски език.

По настоящем Алианс Франсез се намира на улица ”Васил Левски“ 174. Има една класна стая и библиотека и очаква нова модерна сграда, наречена “Хегзагон” , която ще бъде построена от френска страна, а теренът ще бъде даден от българската страна. Така Алианс Франсез ще остане мястото за разпространение на френския език и култура. Алианс Франсез е отворен целогодишно, с изключение на месец август, от понеделник до петък.

Алианс Франсез за съжаление не разполага с медиатека. Има библиотека с около 3000 тома художествена литература.