Първият Алианс Франсез е създаден през 1884 година. Известни хора като Луи Пастьор, Ернест Ренан, Фердинанд дьо Лесеп и Жул Верн го основават в Париж, като неговата цел е да разпространява френския език и култура. От тогава мрежата от алианси непрекъснато се разширява със създаването на нови представителства по целия свят и по този начин благоприятства диалога между различните култури.

Така, с подобен дух, в България се ражда първият Алианс Франсез в София - през 1904 г. в София. Той се разраства много бързо и 18 години по-късно, през 1922 г., със собствени средства, се започва строежът на нова сграда от 1000 квадратни метра в центъра на града, на площад “Славейков”. През 1923 г. тя е завършена, като в нея се помещава и концертна зала с 450 места. По този начин Алиансът допринася за по- активното развитие и издигане на културния живот по това време за голямо удоволствие на софиянци.      

Разрастването обхваща не само интелектуалния елит в столицата, тъй като в провинцията много бързо се създават и други алианси, които също установяват важни връзки с Франция, с нейната култура, език и  население. Така през 1907 г. се появява  Алианс Франсез в Пловдив, във Варна през 1908 г., във Велико Търново през 1910 г. Но, през 1948 г., с Декрет на тогавашното Министерство на вътрешните работи се забранява дейността на алиансите под предлог, че шпионират. В България съществуват вече 23 асоциации.


След затварянето на софийския алианс и конфискуването на сградата му, там се помещава държавна организация за преподаване на различни езици, наречена “Езиков център”, където и днес се преподават чужди езици. Но дори и 50 години по-късно, софиянци наричат сградата на площад “Славейков”: “Алианса”. Този факт добре подсказва, че споменът за тази институция е все още жив в паметта на жителите на столицата.


И така, при повторното му откриване, станало възможно благодарение на един друг Декрет на Министерския съвет от декември 1992 г.,  който анулира предишния и възстановява в цялата му законност Алианс Франсез, тези институция не е непозната. Голям брой интелектуалци,  говорещи френски език, го подкрепят.


През 1992 г. мрежата от френски алианси започва да се възстановява със създаването на  Генералното Представителство в Пловдив, избран за седалище на централата. От 1992 г. до 1997 г. отново отварят врати 7 други алианса - в Бургас през 1992 г., в Плевен през 1992 г., в Благоевград през 1992 г., в Стара Загора през 1997 г. От тогава всеки един от тях, под закрилата на  Генералното Представителство в Пловдив, възстановява културния си и езиков блясък.

Историята на френските алианси в България е вълнуваща, но при всички случаи съществуването им, както в началото, така и след възстановяването им, представлява едно спонтанно явление. В по-голямата си част те са плод на голямата любов на българите към френската култура, а тяхното създаване -  на инициативата по места, подкрепена от Франция.